...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
จำนวน 18 หลักสูตร (เฟสสาม)
จัดระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564
รหัสประชาชน :
1179900300383
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรรณภา คีรีวรรณ์
Username :
TFX100072422
Password :
12345678
สามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน TRAINFLIX เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) บนสมาร์ทโฟน แทีบเล็ต (SmartPhone, Tablet) ได้ทั้งระบบ Android และ iOS
... ...